Listić ‘Mihael’

Listić Mihael br. 18. / 2017.

 

  Listić župe Sv. Mihaela Arkanđela,Donji Miholjac

God. 8. (2017.) , br. 19.   7. svibnja – 21. svibnja  2017.

 

                                                         IV. VAZMENA NEDJELJA  - 7. svibanj

7.30 † Franjo i Marija Matušin    9.00 † Janja i Ivan Jemrić

11.00 Za župljane            19.00  U zahvalu

P

8.

7h  † ob. Babić i Tonković 19h †Ana i Stjepan Kovačević
U  9. 7h  † Manda Đurkić 19h  † ob. Hatvalić
S

10.

7h  † Ivan  Stipanović 19h  † ob. Kožić
Č

11.

7h  † Franjo i Božica Pavin i rod. 19h  † Vlasta Kraljević
P

12.

7h  † Bara i Stjepan Lesar 19h  † Mario Patača
S

13.

7h  † Tadija Klanac

 

 

              V. VAZMENA NEDJELJA  - 14. svibanj

7.30 Ivica Šerić           9.00   Ilija Žulj

11.00 † Antun Bockovac            19.00 Za župljane           

P 15. 7h † Stjepan i Marija Tadijan 19h † Tihana Kiseljak
U 16. 7h † Marica i Stjepan Živković 19h † Katica Radičev i Drago Zemunić
S 17. 7h † Drago Lacić 19h Za duše u čistilištu
Č 18. 7h Za zdravlje S. Kovačević 19h † Branko Viljevac
P 19. 7h † Tomislav i Mirjana Šiljeg i ob. Pleša 19h † Mario Patača
S 20.   7 h † Ivica i Kata Cvetković

 

IV. VAZMENA NEDJELJA  - 21. svibanj

7.30 U zahvalu MB    9.00 † Stjepan i Kata Staklenac

11.00 † Antun i Reza Knežević   19.00  Za župljane

MOLITVE I DRUGI SUSRETI U ŽUPI

U ponedjeljak biblijski sat iza večernje Svete mise!

U utorak molitveni susret zajednice „Sveti Mihael“ iza večernje Svete mise!

U četvrtak euharistijsko klanjanje iza večernje Svete mise!

Probe pjevanje za crkvene zborove su redovite kroz ova dva tjedna!

Sastanak za ministrante je u subotu u 10.00 sati!

ŽUPNA KATEHEZA U ŽUPI

Župna kateheza je redovita ovoga tjedna za učenike trećih razreda osnovne škole (prvopričesnike) kao i za učenike drugih razreda srednje škole (krizmanike)! Krizmanici imaju susret i ispit i vjeronauka sa mons. Vladimirom Dugalićem, kanonikom u subotu 20. travnja navečer u 20.00 sati!

SVIBANJ – SVIBANJSKE POBOŽNOSTI

Kroz mjesec svibanj svake večeri su svibanjske pobožnosti u 18.00 sati – molimo Krunicu i Litanije Majci Božjoj! Nakon pobožnosti je Sveta misa! Prilika za sakrament Svete ispovijedi je prije Svete mise!

ZLATNA HARFA U VILJEVU

U subotu 20. svibnja je Zlatna Harfa za donjomiholjački i valpovački dekanat u župi Svetog Andrije u Viljevu. Iz naše župe nastupit će dva mala crkvena zbora: Zbor „Mir“ iz Donjeg Miholjca i Zbor „Marijine zvjezdice iz filijale Rakitovica!

SVETI LEOPOLD BOGDAN MANDIĆ

U petak 12. svibnja je blagdan Svetog Leopolda Mandića, našeg hrvatskog sveca! Uoči blagdana imat ćemo trodnevnicu u utorak, srijedu i četvrtak! Mnogi u našoj župi su njegovi štovatelji i njemu se utječu u svojim potrebama! Preporučamo da u trodnevnici pristupite sakramentu pomirenja – Svetoj ispovijedi po ovom sakramentu Sveti Leopold se posebno istakao i mnoge je pomirio s Bogom kroz svoje neumorno ispovijedanje. Sveti Leopold je osobito štovao Blaženu Djevicu Mariju koji je nazivao svojom Gospodaricom!

Izreke Svetog Leopolda: „Imamo u nebu srce Majke. Djevice Marijo, majko naša, koja si pod križem prepatila koliko je najveće moguće ljudskom stvorenju, Ti razumiješ naše boli i zato nas utješi!

 

Sveti Leopolde Bogdane, koji si za svoga zemaljskog života iskazivao nježnu ljubav prema Blaženoj Djevici Mariji, našoj dragoj Majci, i zauzvrat bio obdaren mnogim milostima, a sada si s Njom u blaženstvu, moli je da svrati svoj pogled na našu bijedu i da se prema nama uvijek pokaže milosrdnom majkom.

 

ZAHVALA ZA SUDJELOVANJE U ORGANIZACIJI SHKM

Zahvaljujemo svima koji su ugostili mlade u svojim obiteljima ili su se odazvali donijeti  nešto za njih te smo ih mogli počastiti za vrijeme programa u našoj župi. Hvala svim volonterima koji su se nesebično davali kroz te dane susreta. Hvala Osnovnoj školi “A. Harambašić“   koja nam je ustupila svoju dvoranu za rad s mladima. Hvala svima koji su sudjelovali u kulturno zabavnom programu. Hvala snagama MUP-a koji su nam se nesebično stavili na raspologanje i čuvali naše goste kroz cijeli vikend.  Hvala svima koji su svojim prilozima pomogli da se održi ovaj susret. Uistinu ovaj susret i vaša nesebična pomoć i brzina organizacije je samo znak da se sve više povezujemo u našoj župi!

 

 

Župni ured sv. Mihaela Arkanđela

  Trg Ante Starčevića 10, 31540  Donji Miholjac

  tel. 031/631-305   e-mail:  zupadonjimiholjac@gmail.com

Tisak: Tiskara i knjigovežnica DRAWING, Donji Miholjac

Comments are closed.