Veliki zbor „Sv. Cecilija“

Povijest Crkvenog mješovitog pjevačkog zbora «Sveta Cecilija»

Župe sv. Mihaela Arkanđela Donji Miholjac  od 1929. do 2012.

Crkveni mješoviti pjevački zbor «Sveta Cecilija» osnovan je u proljeće 1929. godine inicijativom prof. Josipa Zalara, tadašnjeg orguljaša pri župnoj crkvi i dozvolom vlč. Ivana Vajde, tada upravitelja župe. Zbor je bio osnovan na čvrstim temeljima zajedničkog crkvenog pučkog pjevanja koje su od 1805. godine zdušno vodili školski učitelji – orguljaši. Po riječima svojih utemeljitelja prof. Zalara i župnika vlč. Vajde, cilj i svrha njegova osnutka bila je njegovanje i očuvanje crkvene glazbene baštine: gregorijanskog korala, polifonije, monofonije i crkvenog pučkog pjevanja.

U prvim godinama svog djelovanja zbor uz redovita sudjelovanja na nedjeljnim i blagdanskim misnim slavljima bilježi svoj prvi veći angažman prigodom blagoslova novih zvona 15. prosinca 1929. i uvođenja u službu župnika vlč. Ivana Vajde, 6. srpnja 1930. godine. Svoj prvi koncert, što je ujedno bio i prvi koncert sakralne glazbe u D. Miholjcu upriličio je na svetkovinu Tijelova, 4. lipnja 1931. godine.

U razdoblju od 1934. do 1946. godine zbor djeluje u sastavu Hrvatskog Cecilijinog društva Zagreb Podružnica Donji Miholjac. Odluka o pristupanju Zbora spomenutom Društvu bila je donesena 26. kolovoza 1934. na osnivačkoj sjednici održanoj u župnom domu. Na temelju odobrenja i dobivenih pravila iz središnjice Društva u Zagrebu, 15. rujna 1935. izabrana je bila prva uprava Cecilijinog Društva D. Miholjac na čelu s predsjednikom: vlč. Ivan Vajda, zborovođa – orguljaš: prof. Josip Zalar, tajnik: ing. Šime Vizek. Početkom siječnja 1936. godine pristupanje zbora cecilijanskom pokretu odobrava biskup đakovački ili bosanski i srijemski mons. Antun Akšamović.

U spomenutom razdoblju bili su postignuti najveći doprinosi u njegovanju i očuvanju crkvene glazbene baštine u donjomiholjačkoj župi. Društvo je aktivno sudjelovalo na svim liturgijskim slavljima u župi, ali i izvanliturgijskim, kao što su bili: koncerti sakralne i svjetovne glazbe, religiozni igrokazi s pjevanjem i dr. Zasigurno najveći agažman Društva u tom razdoblju bilo je njegovo sudjelovanje na Katoličkom kongresu za donjomiholjački dekanat održanog 12. i 13. rujna 1936. godine u D. Miholjcu. Uz redoviti agažman u svojoj župi Društvo bilježi nastupe izvan nje: Zagreb, Osijek, Đakovo, tijekom kojih su ga na orguljama pratili poznati hrvatski crkveni glazbenici o. Anzelmo Canjuga i o. Kamilo Kolb, dok je zborovođa prof. Zalar preuzimao ulogu dirigenta.

U sastavu Cecilijinog Društva Donji Miholjac djelovali su:

– Mješoviti osmeroglasni zbor sastavljen od četveroglasnog ženskog i četveroglasnog muškog zbora koji su po potrebi nastupali odvojeno. Ujedno mješoviti zbor je bio temelj Društva.

– Pučki zbor osnovan 1934. za promicanje crkvenog pučkog pjevanja sastavljen od žena i djevojaka, a po svom voditelju prof. Josipu Zalaru usko povezan s mješovitim zborom.

– Dramska sekcija zadužena za izvođenje igrokaza s pjevanjem vjerske tematike sastavljena od članova iz obaju zborova.

Društvo je 1941./1942. godine brojalo 122 člana, od toga mješoviti zbor 56 članova, a pučki zbor 66 članica.

Na vrhuncu svoga rada i djelovanja 1942. godine Društvo napušta njegov osnivač i prvi zborovođa orguljaš prof. Josip Zalar. Za njegova nasljednika od 1. srpnja 1942. bio je imenovan prof. Ignacije Mandić, orguljaš, učitelj matematike i ravnatelj u Građanskoj školi koji je do tada vodio više mješovitih zborova. Prof. Ignacije Mandić nastavit će s vođenjem Društva s ciljem koji je zacrtao njegov osnivač. Izbijanjem II. svjetskog rata, posebno njegove zadnje godine koje su se osjetile i u našem mjestu, zaustavit će svake daljnje planove i djelovanje Društva. U posljednjim godinama rata 1944./1945. broj članova se prepolovio, probe pjevanja su se neredovito održavale, izvanliturgijske aktivnosti su izostale, a sudjelovanje na misnim slavljima bilo je samo onda kada nije bilo ratnih aktivnosti.

Prof. Ignacije Mandić službu zborovođe – orguljaša vrši do završetka školske godine 1944./1945. kada sa svojom obitelji odlazi u svoj rodni zavičaj, netom oslobođenu Istru.

Odlaskom prof. Ignacija Mandića službu zborovođe – orguljaša na poziv župnika vlč. I. Vajde od 15. listopada 1945. godine preuzimaju časne sestre iz redovničke Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa. Prva časna sestra u službi zborovođe – orguljaša Cecilijinog Društva D. Miholjac je bila s. Đurđenka Merli.

Promjena društvenopolitičkog poretka u državi sredinom 1945. godine dat će novi udarac Cecilijinom pokretu u Hrvatskoj. Naime, nova vlast će do kraja 1945. godine ukinuti sve crkvene pokrete, društva, škole, a s njima i Hrvatsko Cecilijino društvo Zagreb. Do kraja 1945. godine bit će ukinute gotovo sve podružnice Društva. Podružnica Društva u Donjem Miholjcu, kao jedna od posljednjih, ukinuta je 27. siječnja 1946. godine. Na posljednjoj skupštini Cecilijinog društva Donji Miholjac održanoj 27. siječnja 1946. godine u Cecilijinom domu pod predsjedanjem njezina predsjednika preč. Ivana Vajde donesena je jednoglasna odluka o ponovnoj reorganizaciji Društva u Crkveni mješoviti pjevački zbor «Sveta Cecilija», a njegovo vodstvo povjereno je sestrama sv. Križa sa završenom glazbenom naobrazbom.

Sestre sv. Križa od 1945. do 2012. više ili manje, svaka prema svojim glazbenim sposobnostima i mogućnostima pridonijele su očuvanju i kontinuiranom radu Zbora do današnjeg vremena. Tijekom spomenutog razdoblja u službi zborovođe – orguljašice izmijenilo se 16 sestara iz Družbe sv. Križa: s. Đurđenka Merli, s. Snježna Radić – u dva mandata, s. Stella Herceg, s. Engelfrida Stein, s. Radomira Medven, s. Zorislava Đambić, s. Henrijeta Vaupotič, s. Bernardeta Mihaljević, s. Jelka Ileš, s. Jasenka Ćute, s. Agnezija Juretić, s. Kristijana Kolić, s. Rozelina Ribinski, s. Nivija Batrac, s. Mirela Štraub i s. Nikolina Nikolić.

Godine 1989. tadašnja zborovođa – orguljašica s. Jelka Ileš uvodi službu dirigenta zbora, koji će zborovođi pomagati u vođenju. Prva dirigentica zbora bila je prof. Jelica Dimitrijević, koja istu vrši do 2001. godine, kada službu dirigenta preuzima prof. Silvija Ježić – Knežević.

Zbor pod vodstvom sestara nastavlja s njegovanjem i očuvanjem crkvene glazbene baštine : gregorijanskog korala, polifonije, monofonije i crkvene pučke pjesme, pridonoseći tako ljepoti i bogatstvu liturgije u našoj župi. Uz redoviti agažman pri nedjeljnim i blagdanskim liturgijskim slavljima, zbor sudjeluje na raznim svečanostima u župi, kao što su: mlade mise, krizme, svećenička slavlja, proslave 40, 50 i 80 godina Zbora, proslave 900 i 950 godina od pisanog spomena o izgradnji župne crkve i dr. Uz liturgijske aktivnosti bilježi i izvanliturgijske aktivnosti: koncerti povodom Blagdana sv. Cecilije, božićni koncerti i humanitarni koncerti. Osim spomenutih angažmana u svojoj župi i gradu, zbor u istom razdoblju bilježi gostovanja i nastupe izvan svoje župe: Zagreb, Rijeka – Trsat, Marija Bistrica, Osijek, Đakovo, Valpovo, Vukovar, Sikirevci, Marijanci, Viljevo, Baranjsko Petrovo Selo, Orahovica, Slatina, Rakitovica, Ilača, Križevci, Krapina, MariaGyud i Harkany.

Zasigurno najveći događaj za Zbor, koji će zlatnim slovima ostati trajno zapisan bilo je njegovo sudjelovanje u „Velikom zboru“ na misi sa Svetim Ocem papom bl. Ivanom Pavlom II. u Osijeku 7. lipnja 2003. godine.

Zbor je pod vodstvom sestara sv. Križa u prosjeku brojao 40 članova. Danas zbor u 2012. godini pod vodstvom s. Nikoline Nikolić i prof. Silvije Ježić – Knežević broji 34 člana.

 KRONIČAR:Tomislav Falamić

Popis članova

Crkvenog mješovitog pjevačkog zbora „Sveta Cecilija“

Donji Miholjac

2011. godine

 ZBOROVOĐA: s. Nikolina Nikolić – vodi Zbor od 3. rujna 2006. godine

DIRIGENT: prof. Silvija Ježić Knežević – dirigentica od rujna 2001. godine

 

  Sopran  Alt
Čošić Marija Bašić Dubravka
Katavić Ljiljana Đebić Anica
Kopić Slavica Grobotek Mirjana
Matović Jadranka Galović Marija
Mikić Božica Ivanišić Jadranka
Mikić Marija Kovačević Ana
Miočić Ivanka Vidaković Nives
Pintarić Mira Vitković Katarina
Puljić Blanka Zvonarić Katica
Rodić Verica Levanić Ivana
Sedlar Snježana
Sertić Terezija
Strišković Božica
Šimenić Monika
Tukerić Vlasta
  Tenor   Bas
Balković Darko Adamović Krešimir
Barjaktarić Pavo Brkić Josip
Barjaktarić Stjepan Falamić Tomica
Brusač Tomislav Putilin Aleksandar
Kopić Damir Rodić Zlatko
Kopić Darko
Mikić Dragan
Vesanović Ante

  Božićni koncert održan 5.siječnja 2012. godine

Zbor sa svojim utemeljiteljem i prvim zborovođom
prof. Josipom Zalarom – 1934. godina

Proslava 80. obljetnice Zbora – 2009. godina

Comments are closed.