Uređivanje crkve

Uz sakristanku, s. Petrinku Tuković, koja vodi brigu o uređenju crkve, svakog ponedjeljka i subote okuplja se u crkvi skupina župljanki koje pomažu urediti i pospremiti crkvu i župne dvorane. Svojim dragovoljnim radom doprinose životu župe.

Comments are closed.