Raspored čitača

RASPORED ČITANJA – ožujak – travanj 2017.

Dan

Sat

1. čitanje

2. čitanje

I. korizmena nedjelja

5.3.2017.

7.30 sati

Vesna Adamović

Sandra Briševac

9.00 sati

rodit. prvopr.

rodit. prvopr.

11.00 sati

Mario Miočić

Vedran Aladić

18.00 sati

Ivana Grgić

Monika Šimenić

II. korizmena nedjelja 12.3.2017.

7.30 sati

Ivanka Šoš

Jelica Mikić

9.00 sati

Helena Marjančić

Snježana Sedlar

11.00 sati

Blanka Vidak

Ksenija Smrekar

18.00 sati

Ivana Grgić

Anđelka Trcović

III. korizmena nedjelja

19.3.2017.

7.30 sati

Sandra Briševac

Ivanka Šoš

9.00 sati

Zrinka Jurčević

Mira Marinović

11.00 sati

Vedran Aladić Mario Miočić

18.00 sati

Blanka Puljić

Snježana Sedlar

Blagovijest

25.3.2017.

7.00 sati

Jelica Mikić

Sandra Briševac

9.00 sati

Mario Miočić

Mira Marinović

18.00 sati

Blanka Vidak

Anđelka Trcović

IV. korizmena nedjelja 26.3.2017.

7.30 sati

Ivanka Šoš

Vesna Adamović

9.00 sati

Nada Maroslavac

Helena Marjančić

11.00 sati

Melanija Kopić

Ksenija Smrekar

19.00 sati

Blanka Puljić

Monika Šimenić

V. korizmena nedjelja 

2.4.2017.

7.30 sati

Zdenka Osbah

Jelica Mikić

9.00 sati

Mira Marinović

Zrinka Jurčević

11.00 sati

Blanka Vidak

Tea Ronta

19.00 sati

Marica Ivanišić

Anđelka Trcović

Cvjetnica

9.4.2017.

7.30 sati

Vesna Adamović

Ivanka Šoš

9.00 sati

Zdenka Osbah

Nada Maroslavac

11.00 sati

Ivana Grgić

Snježana Sedlar

19.00 sati

Mario Miočić

Tea Ronta

Odgovori